vuller English version
Begin » Over ons » Logo
vuller
"Bij een onderlinge vergelijking tussen twee religies of geloofsbelijdenissen moet je allereerst de fout vermijden, waarover mijn oudere collega Adolf von Harnack rept, wanneer hij waarschuwt om niet de eigen goede theorie, het eigen ideaal met de slechte praktijk, de loutere feitelijkheid van de ander te vergelijken. Je moet hier zo eerlijk zijn als je maar kunt en theorie met theorie en ideaal met ideaal vergelijken."

Rudolf Otto, 1930
Twee Indiase jongens.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Over het logo van Evangelie & Hindoes


plaatjes/logo-ruim.pngIn dit logo zetten wij twee afbeeldingen naast elkaar.

Boven het woord Evangelie staat een figuur waarin u een kroon van doornen kunt zien. Dit is een Bijbels symbool. Het verwijst naar het lijden van Jezus Christus. Vlak voor zijn terechtstelling aan het kruis is hij door een afdeling soldaten bespot. Jezus was hun arrestant, maar zij speelden hun spel met hem door hem als een koning te kleden en te kronen met een kroon van doornen. Zij dreven op deze wijze de spot, omdat Jezus zich als koning presenteerde1.

Boven het woord Hindoes hebben wij een cirkel van bloemen geplaatst. U kunt er een tekening van de lotus in zien. De lotus is een bekend symbool uit het Hindoeïsme. De lotus heeft z'n wortels in de modder en groeit door alles heen boven het water uit. Hoewel hij leeft in en van het water, wordt hij niet nat. Zo moet die mens door alles heen groeien en onaangedaan door emotie of verleiding uitgroeien tot volmaaktheid2.

Doornenkroon en Lotusbloem verbeelden zo twee werelden, die wij met elkaar in contact willen brengen: Evangelie & Hindoes.

Het logo is ontworpen door Marjan Geerts

Voetnoten:
1 Lees hierover bijvoorbeeld: in de Bijbel, Matteüs 27 vers 27 tot 31
2 Lees hierover bijvoorbeeld: Hindoeïsme binnen ieders bereik, p.125
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster